Dlaczego JIRA?

Dlaczego JIRA?

Każdemu zespołowi pracującemu nad powstaniem oprogramowania potrzebne jest narzędzie do zarządzania pracą. Podział zadań, zgłaszanie błędów, śledzenie zmian, przepływ dokumentów optymalizacja zasobów - nawet przy niewielkich projektach nie sposób zapanować nad wszystkim bez stosownego narzędzia.

 Wyrażenia regularne w Swift

Wyrażenia regularne w Swift

Wyrażenia regularne to specjalnie zakodowane ciągi tekstowe używane jako wzorce do dopasowywania zestawów ciągów znaków. Zaczęły pojawiać się w latach czterdziestych XX wieku jako sposób opisywania języków naturalnych, a do świata programowania weszły w latach siedemdziesiątych.

 Szukasz biblioteki lub komponentu UI – z pomocą Ci przyjdzie Swift Package Index.

Szukasz biblioteki lub komponentu UI – z pomocą Ci przyjdzie Swift Package Index.

Swift Package Manager, w skrócie SPM jest narzędziem do zarządzania pakietami Swift stworzonym w celu zautomatyzowania procesu pobierania, kompilowania i linkowania buildów w języku Swift. Powstał w 2015 roku, a zintegrowany został z Xcode dopiero w 2019 r.  W świecie Objective-C powstały niezależne od twórców języka narzędzia analogiczne do SPM: Cocoa Pods i Carthage, które […]