Od zarania dziejów człowiek pomaga sobie poprzez tworzenie narzędzi, które mają wyręczyć go w ciężkiej pracy albo przynajmniej ułatwić życie. To od nich zależy nasza wygoda i komfort pracy. 

Nie inaczej jest przy programowaniu. Spędzając nieskończone godziny przed komputerem warto zaprzyjaźnić się z naszym IDE (integrated development environment). Aby wykorzystać pełnię jego możliwości oraz oszczędzać czas, używaj skrótów klawiszowych. Poprawi to efektywność twojej pracy. 

W poniższej przedstawiam te skróty, które według mnie są najważniejsze:

Legenda:

⌘  Command
⇧  Shift
⌥  Options
⌃  Control
Return (tzw. enter)
Tab
⇠  Strzałka w lewo
Strzałka w prawo
 

Na dobry początek, dobrze znane:

 • ⌘F wyszukaj w pliku
 • ⌘N utwórz nowy plik
 • ⌘T otwórz nową zakładkę
 • ⌘W zamknij zakładkę

Organizacja przestrzeni roboczej

 • ⌘0 pokaż/schowaj okno nawigatora
 • ⌘1 do ⌘9 pokaż poszczególne okna w navigatorze
 • ⇧⌘Y pokaż/schowaj okno debuggera
 • ⇧⌃⌘⏎ włącz/wyłącz focus view (ukrycie wszystkich pozostałych edytorów poza aktualnie aktywnym)
 • ⌃⌘T nie będąc w focus view, włączenie nowego okna edytora (podział pionowy)  
 • ⌘T nowa zakładka  
 • ⇧⌘O otwieranie pliku; wybieramy plik i zatwierdzamy:
  • ⏎ aby otworzyć w aktywnym edytorze, lub
  • ⌥⏎ aby otworzyć w sąsiednim, nieaktywnym edytorze 
 • ⌘J przechodzenie między otwartymi edytorami 
 • ⇧⌃⌘M pokaż/schowaj podgląd dokumentu na pasku przewijania z prawej strony 

Edytowanie

 • ⌥⇠ przesuń kursor do początku wyrazu
 • ⌥⇢ przesuń kursor na koniec wyrazu
 • ⇧⌃⇠ zaznacz kolejny w prawo fragment słowa w zapisie camelCase 
 • ⇧⌃⇢ zaznacz kolejny w lewo fragment słowa w zapisie camelCase 
 • ⌘⇠ przesuń kursor do początku wiersza
 • ⌘⇢ przesuń kursor na koniec wiersza
 • ⌥⌘[ przesuń zaznaczony tekst o linię w górę
 • ⌥⌘] przesuń zaznaczony tekst o linię w dół
 • ⌘L przejdź do linii 
 • ⌃ + Spacja uzupełnij kod 
 • ⇧⌘F szukaj w przestrzeni roboczej
 • ⇧⌘F⌥ zamień w przestrzeni roboczej
 • ⇧⌃⌘H znajdź wystąpienia w “call hierarchy”
 • ⌃6 przeskocz do metody
 • ⇧⌥⌘⇠ zwiń wszystkie bloki
 • ⇧⌥⌘⇢ rozwiń wszystkie bloki
 • ⌥⌘⇠ zwiń pojedynczy blok
 • ⌥⌘⇢ rozwiń pojedynczy blok

Budowanie, uruchamianie, testowanie

 • ⌘B  zbuduj
 • ⌘R uruchom
 • ⌘U uruchom test 
 • ⌘ . zatrzymaj
 • ⌘⇧K  wyczyść
 • ⌘⇧⌥K  wyczyść folder buildu
 • ⌃⌘Y pauza debugowania
 • ⌃⌘C kontynuuj do bieżącej linii

Jest to tylko zbiór wybranych skrótów. Każdy programista ma swój ulubiony zestaw. A czy Ty już masz swoich faworytów?