Swift 5.3 wychodzi w ostatni etap swojego rozwoju. Jednym z zapowiadanych głównych celów nowej wersji Swift jest rozszerzenie oficjalnej obsługi platformy, w tym wprowadzenie dodatkowych dystrybucji dla Linuksa i systemu Windows.

Firma Apple otworzyła język programowania Swift już 2015 roku, ale wydaje się, że nie ma dużej presji na rozszerzenie możliwości obsługi o inne platformy oprócz MacOs’a. 

W ostatnim czasie wielu członków społeczności open-source bardzo aktywnie przenosi elementy języka Swifta na więcej platform. Ogromny wkład w ten proces miała firma IBM i jej Kitura, czyli framework do budowania aplikacji po stronie serwera.

Trzy lata temu dla systemu Windows rozpoczął się projekt SwiftForWindows, który miał za zadanie stworzyć łatwe środowisko programistyczne w systemie Windows. Patrząc na rozwój tego projektu, można mieć wrażenie, że jest ślimaczy, lub nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest martwy.

Użytkownicy Windowsa mogą też używać WSL (Windows Subsystem for Linux) do uruchomienia kompilatora Swift, ale jest problem: interaktywna linia poleceń REPL nie działa w WSL 1.0. Jedynym dotychczasowym rozwiązaniem dla programistów chcących używać Swift w systemie Windows, jest uruchomienie go w kontenerze Docker.

Nie jest jasne, czy Apple ma jakieś plany przeniesienia interfejsu użytkownika Swift na Windows i/lub Linux, co popchnęłoby adopcję języka Swift do programowania po stronie klienta w tych systemach operacyjnych. Trudno także sądzić, że jakikolwiek programista aplikacji w systemie operacyjnym Windows wolałby język Swift niż języki utożsamiane z tym systemem operacyjnym jak np. .NET. Jednakże wypuszczenie portu SwiftUI dla Windows mogłoby zrobić niemałe zamieszanie na tym polu.

Z niecierpliwością czekamy na oficjalne wydanie Swift 5.3 i liczymy na dostępność tego języka w systemie Windows. Pozwoli to przezwyciężyć jedną z głównych przeszkód używania języka Swift na szeroką skalę w rozwoju aplikacji po stronie serwera.

Źródło: https://swift.org/blog/5-3-release-process/