Od grudnia 2015 roku projekt rozwoju języka Swift jest projektem open-source’owym. Oznacza to, że można używać kompilatora języka nie tylko na komputerach z logiem Apple’a. Z roku na rok lista dystrybucji Linux posiadająca możliwość instalacji kompilatora języka Swift rośnie. Do dyspozycji mamy już trzy wersje systemu Ubuntu (16.04, 18.04 i 20.04), a także popularny CentOS 8 oraz, co cieszy Amazon Linux 2.

Jak zainstalować ?

Jeśli chodzi o użytkowników komputerów MacOs, sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że pobiorą z AppStore’a środowisko programistyczne Xcode. 

Poniżej przedstawiamy informację jak pobrać i zainstalować zestaw narzędzi Swift na komputerach z systemem Ubuntu, CentOS czy w Amazon Linux 2. Najpierw trzeba posiadać zainstalowane narzędzie do pobierania pakietów apt-get.

$ apt-get install \
     binutils \
     git \
     libc6-dev \
     libcurl3 \
     libedit2 \
     libgcc-5-dev \
     libpython2.7 \
     libsqlite3-0 \
     libstdc++-5-dev \
     libxml2 \
     pkg-config \
     tzdata \
     zlib1g-dev 

Ubuntu 16.04

$ apt-get install \
     binutils \
     git \
     libc6-dev \
     libcurl4 \
     libedit2 \
     libgcc-5-dev \
     libpython2.7 \
     libsqlite3-0 \
     libstdc++-5-dev \
     libxml2 \
     pkg-config \
     tzdata \
     zlib1g-dev 

Ubuntu 18.04

$ apt-get install \
     binutils \
     git \
     gnupg2 \
     libc6-dev \
     libcurl4 \
     libedit2 \
     libgcc-9-dev \
     libpython2.7 \
     libsqlite3-0 \
     libstdc++-9-dev \
     libxml2 \
     libz3-dev \
     pkg-config \
     tzdata \
     zlib1g-dev 

Ubuntu 20.04

$ yum install \
   binutils \
   gcc \
   git \
   glibc-static \
   libbsd-devel \
   libedit \
   libedit-devel \
   libicu-devel \
   libstdc++-static \
   pkg-config \
   python2 \
   sqlite 

CentOS 8

$ yum install \
   binutils \
   gcc \
   git \
   glibc-static \
   gzip \
   libbsd \
   libcurl \
   libedit \
   libicu \
   libsqlite \
   libstdc++-static \
   libuuid \
   libxml2 \
   tar \
   tzdata 

Amazon Linux 2

Jeśli zainstalowałeś zestaw narzędzi Swift w systemie Linux w katalogu innym niż systemowy katalog główny, musisz uruchomić następujące polecenie, używając rzeczywistej ścieżki instalacji Swift:

$ export PATH=/path/to/Swift/usr/bin:"${PATH}" 

Możesz sprawdzić, czy korzystasz z oczekiwanej wersji Swift, wprowadzając polecenie swift i przekazując flagę version:

$ swift --version