Firma Apple organizuje konkurs na stworzenie trzyminutowego interaktywnego materiału na Swift playground. Żeby móc wziąć udział, trzeba mieć status studenta akredytowanej instytucji akademickiej, organizacji STEM lub Apple Developer Academy oraz mieć skończone 16 lat. Trzeba też być zarejestrowanym developerem Apple’a. Szczegóły są dostępne na stronie https://developer.apple.com/wwdc20/swift-student-challenge/